Skrb o našim korisnicima možemo podijeliti u dva oblika:

  • Institucionalnu srkb koja se ostvaruje kroz stalni smještaj u instituciji, te pruža mogućnost sigurnog i dostojanstvenog starenja
  • Izvaninstitucionalnu skrb koja se odnosi na pružanje usluga starijim i nemoćnim osobama na području Trnja koje žive u vlastitim domovima čime se produžuje mogućnost boravka korisnika u vlastitim domovima
Institucionalna skrb
Izvaninstitucionalna skrb