Unutar Doma organizira se savjetovalište koje će pružati informacije vezane uz:

  • Smještaj u ustanovu,
  • Izvaninstitucionalnu skrb
  • Sadržaje dostupne starijim osobama
  • Načine ostvarivanja prava iz socijalnog i zdravstvenog osiguranja
  • Podršku sadašnjim i budućim korisnicima kao i njihovim obiteljima.

 

Korisnicima se pruža psihosocijalna podrška kroz individualni i grupni rad. Grupe podrške imaju za cilj:

  • Pomoć pri adaptaciji novih korisnika
  • Rad na kvalitetnijoj komunikaciji (aktivno slušanje, ja-poruke, asertivnost)
  • Podrška u svakodnevnom životu
  • Podrška obiteljima u procesu tugovanja
  • Priprema na umirovljenje