U sklopu institucionalne skrbi, dakle smještaja u našem Domu možemo vam ponuditi slijedeće usluge:

  • Usluga smještaja za 390 korisnika
  • Usluge socijalnoga rada ( pomoći pri ostvarivanju prava iz socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i pomoć pri adaptaciji, savjetovanje i podrška u svakodnevnom životu) i okupacione radne terapije ( organiziranje slobodnog vremena kroz sportsko-rekreativne i radno-kreativne aktivnosti )
  • Prehrana od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), a prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba moguću dodatnu prehranu i dostavu prehrane u stambeni dio
  • Pranje osobnog i posteljnog rublja
  • Korištenje društvenih prostorija s mogućnošću uključivanja u aktivnosti doma, a prema osobnim željama i interesima

Dom pruža usluge zdravstvene zaštite starijim osobama koje nisu u mogućnosti zbog zdravstvenog stanja brinuti o sebi a koje uključuju:

  • Liječničku skrb – 8 sati dnevno
  • Specijalistu fizijatra
  • Fizikalnu terapiju
  • Zdravstvenu zaštitu kroz 24 sata