Na ovoj stranici možete vidjeti popis dokumenata potrebnih za prijem u dom, te preuzeti neke od dokumenata na dnu stranice:

 1. Molba
 2. Domovnica (može preslika)
 3. Rodni ili vjenčani list (može preslika)
 4. Obavijest o mirovinskim primanjima (može preslika)
 5. Izjava o plaćanju razlike
 6. Zdravstveno stanje – povijest bolesti s trenutačnim medicinsko zdravstvenima statusom od liječnika opće prakse
 7. Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
 8. Za HRVI, te roditelje HRVI kao i roditelje zatočenih, poginulih i nestalih branitelja, uvjerenje gradskog ureda za branitelje
 9. Preslika osobne i zdravstvene iskaznice
 10. Rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom

Napomena:

Nakon predaje zahtjeva za smještaj i ostale dokumentacije potrebno je socijalnom radniku u Domu javiti svaku promjenu zdravstvenog stanja te se redovno jednom godišnje javiti u socijalnu službu Doma

 

 • Urudžbiranje zamolbi u kadrovskoj službi svaki radni dan od 10 – 11 sati
 • Radno vrijeme socijalne službe: 8:00-9:30, 12:00-15:00