Na ovoj stranici možete vidjeti popis dokumenata potrebnih za prijem u dom, te preuzeti neke od dokumenata na dnu stranice.

Napomena:

Nakon predaje zahtjeva za smještaj i ostale dokumentacije potrebno je socijalnom radniku u Domu javiti svaku promjenu zdravstvenog stanja te se redovno jednom godišnje javiti u socijalnu službu Doma

  • Urudžbiranje zamolbi u kadrovskoj službi svaki radni dan od 10 – 11 sati
  • Radno vrijeme socijalne službe: 8:00-9:30, 12:00-15:00

Dokumenti za preuzimanje: