OBAVIJEST O NOVIM MJERAMA ZA POSJETITELJE DOMA

 • Posjetitelje se obvezuje predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.
 • Posjetitelji su obvezni EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti na uvid prilikom ulaska kod pružatelja usluga ovlaštenoj osobi od strane pružatelja usluga odnosno poslodavca. Iznimno, omogućavaju se posjeti u unutarnjim prostorima bez ograničenja samo u izvanrednim opravdanim situacijama – znatno pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika uz poštivanje epidemioloških mjera.
 • Ako posjetitelj odbije predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, posjetitelju se neće omogućiti posjeta korisniku na smještaju.

Za više informacija pogledajte na poveznici: Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-za-pružatelje-socijalne-usluge-smještaja-za-starije-osobe-i-osobe-s-invaliditetom-u-sustavu-socijalne-skrbi-4

PROTOKOL O NAČINU I PROVEDBI TESTIRANJA I PROVJERE VALJANOSTI DOKAZA O CIJEPLJENJU ILI TESTIRANJU ZAPOSLENIKA DOMA 04.10.2021.

Za više informacija pogledajte na poveznici: PROTOKOL O NAČINU I PROVEDBI TESTIRANJA I PROVJERE VALJANOSTI DOKAZA O CIJEPLJENJU ILI TESTIRANJU ZAPOSLENIKA DOMA

VAŽNA OBAVIJEST – IZLAZAK KORISNIKA IZ DOMA I POSJETI KORISNICIMA

Dana 29.01.2021. donesena je Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u kojima je navedeno da se pod posebnim uvjetima dopuštaju posjeti korisnicima u vanjskim i unutarnjim prostorima Doma, te izlasci korisnika iz Doma kad postoje opravdani epidemiološki razlozi.

Dana 30.01.2021. donesene su Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi u kojima je navedeno da se ograničenje i uvjeti izlazaka iz ustanove ne odnose na osobe kojima je prošlo 14 dana od druge doze cjepiva i osobe koje su preboljele COVID-19 unutar 90 dana od početka bolesti.

Sukladno navedenoj Odluci i Uputama, izlazak iz Doma je od 01.02.2021. dozvoljen korisnicima kojima je prošlo 14 dana od druge doze cjepiva i korisnicima koji su preboljeli COVID-19 unutar 90 dana od početka bolesti.

Naše zdravstveno osoblje vodi takve evidencije i o njima će biti informirani ostali zaposlenici Doma.

Posjete su omogućene prema sljedećem rasporedu:

 • OD PONEDJELJKA DO PETKA od 9:30 do 10:30
 • UTORKOM I ČETVRTKOM od 14:30 do 16:30

Upute za posjetitelje:

 • termini za posjete se dogovaraju isključivo uz prethodnu telefonsku najavu od ponedjeljka do petka od 12 do 14h na broj telefona 01/6150-346
 • posjetitelji koji ulaze u Dom su obavezni donijeti i koristiti vlastitu zaštitnu opremu (masku, jednokratne ogrtače i nazuvke), proći dezinfekcijsku barijeru, dezinficirati ruke na ulazu u Dom, pristati na mjerenje tjelesne temperature, te se pridržavati svih propisanih mjera zaštite
 • svaki korisnik može primiti jedan posjet tjedno u trajanju od 20 minuta, a u posjetu može biti samo jedna osoba
 • osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima Doma. Korisnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete
 • kad posjetitelji donose higijenske potrepštine, hranu i ostale stvari korisniku, dužni su prije ulaska u Dom dezinficirati omote, a voće i povrće oprati, te ih odmah uručuju korisniku.
 • U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije na pojedinim katovima/odjelima Doma, uputom epidemiološke službe i odlukom Doma, postoji mogućnost odgode posjeta do promjene epidemiološke situacije o čemu će obavijest biti na web stranici Doma

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

Više informacija na poveznici: Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 16. listopada 2020. godine, donio je

ODLUKU O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA

Za više informacija pogledajte na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_113_2237.html