U sklopu doma organizirane su različite aktivnosti čiji je cilj održati zdravlje i zadovoljstvo korisnika.

Grupni rad sa korisnicima na katu provodi se kroz timski rad: socijalni radnik, medicinska sestra, fizioterapeut, njegovateljica. Dnevno se održavaju katne vježbe pod vodstvom fizioterapeuta nakon čega se provodi stručni rad sa ciljanim aktivnostima:

 • Kineziološke vježbe
 • Društvene igre
 • Biblioterapija
 • Muzikoterapija
 • Kreativne radionice

Time održavamo produktivnost i samostalnost korisnika, kroz ugodno druženje i raznolike sadržaje kojima se potiče tjelesna i mentalna aktivnost.

U domu se kroz suradnju Doma i projekta Gerontološkog centra organiziraju brojne aktivnosti:

 • Literarno-dramska sekcija
 • Keramička radionica
 • Pjevački zbor
 • Škola plesa
 • Kreativne radionice
 • Čitalačka grupa
 • Kino projekcije
 • Informatička grupa
 • Izleti
 • Sportsko – rekreativne vježbe
 • Vježbe razgibavanja
 • Obilježavanje značajnih datuma prigodnim programom i aktivnostima
 • Sudjelovanje u sadržajima organiziranima za osobe starije životne dobi kako bi prezentirali svoj rad (Dani plesa, Scenske igre, Maksimirske jeseni)

U sklopu Doma imamo kapelicu koju korisnici mogu koristiti prema svojim potrebama.