Dolaskom proljeća i naši korisnici su se probudili i pridržavajući se epidemioloških sve više uključili u aktivnosti koje su svakodnevno organizirane u ustanovi. Vrijedne ruke kreativka i pletilja rade kreativna čuda kojima ukrašavamo dom, rekreativci jedva dočekali da uključe u vježbe a sve to uz zvonke glasove naših zboraša. Korisnici željni duhovnog druženja isto tako su zadovoljili svoje potrebe a naši ovisnici o kocki utažili su glad sa partijom binga. Svi sretni i zadovoljni!