Obavijest o informacijama korisnika doma

ZA INFORMACIJE O KORISNICIMA U

VREMENSKOM PERIODU

OD 14,00 DO 16,00 SATI

NA STAROM DIJELU DOMA

KONTAKTIRAJTE NA BROJ:

091 447 7575

ZA DEPADANSU KONTAKTIRAJTE BROJ:

091 447 7573

e-mail: dom@zg.t-com.hr