Upute i mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano za COVID-19

Na linku pogledajte upute od strane HZJZ:

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI