Prilikom svečanosti proslave Dana grada Zagreba, Dom je primio svečanu medalju Grada Zagreba koju je uručio Gradonačelnik gosp. Mailan Bandić za iznimno zalaganje i svu pruženu skrb za korisnike u vrijeme pandemije virusa COVID-19.

Naravno da cijela priča sa pandemijom ne bi imala pozitivan završetak da nije bilo međusobnog povjerenja između nas djelatnika, korisnika i članova obitelji koji su poštivali naše upute i odgovorno pristupali situaciji u kojoj smo se nalazili.

Hvala svima na uloženom trudu i nesebičnom angažmanom.