Maškare, ča mogu maškare… E pa mogu napraviti dobar štimung zajedno sa gosp. Srukom! Bilo je veselo i ludo, baš kako za maškare treba biti.