Rođen je 18.09.1937. godine u Mostaru. Srednju elektrotehničku školu završio je u Zagrebu, daljnju specijalizaciju nastavio u tvornici INA , gdje je radio kao naftni tehničar.

Ljubav prema slikarstvu naslijedio je od oca , koji je završio kiparsku školu.

U obitelji se osim gosp. Zaninia umjetnošću bavu nećakinja  Babeli Vendi, koja je  profesorica umjetnosti i akademska slikarica radi u URIHU. Rani dodir  sa slikanjem  imao je u osnovnoj školi , kada je imućnijim učenicima crtao  sa pastelama i  tušem , kako bi dobio koji novčić za gablec.

Prvu sliku naslikao je u 20-tim godinama života , 1958. godine , kada je  bio na služenju vojnog roka. Nastala slika bila je poklon majci za rođendan.  Slika je slikana na vojničkom platnu , korištena je crna kava za dobivanje nekih nijansi  boja. Među izloženim djelima  istakli bi  sliku pod nazivom „Slijepi Gajger“, naslikanu 1970. godine  u Švicarskoj. Slika je slikana u tehnici  ulje na platnu i na šper ploči. Slika je dobila tri nagrade.

Osim slikarstva gosp.Zanini je veliki ljubitelj stvaranja skulptura . U njihovoj izradi voli koristiti materijale kao što su plemeniti metali, drvo i kamen. Neke skulpture su izložene ovdje. Gradski toranj izrađen je 1970. godine  u Švicarskoj , korištena je tjestenina za oplošje, utrošeno je  2000 špageta. Brod Santa Maria izrađena je 1970. godine,  isto u Badenu , u Švicarskoj . U njezinoj izradi korišteni  su materijali :  bakrene folije i drvo.

Gospodin Zanini je tijekom života sudjelovao na mnogim likovnim kolonijama na području bivše Jugoslavije.  Kako gaji ljubav prema slikarstvu, tako prema prirodi, cvijeću. Dobio je tri nagrade za najljepšu uređenu terasu, o njoj  možete pogledati fotografije.